اخبار
1
تشریح برنامه های سال98 دکتر نژادعلی رئیس دانشگاه پیام نور خراسان رضوی و رئیس دبیرخانه منطقه 9، انتظارات از دانشجویان و همکاران دانشگاه را در سال جدید تشریح کرد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور، دکتر نژادعلی، با اشاره به ضرورت ها و الزامات نامگذاری سال 98 گفت: رونق تولید در این برهه زمانی، موجبات شکوفایی همه جانبه کشور در عرصه های مختلف و به ویژه حوزه های کارآفرینی و ارتباط با صنعت خواهد شد.

نژادعلی با بیان اینکه در سال 97  فعالیت های فرهنگی بسیاری را شاهد بوده ایم گفت: «تمام تلاش حوزه های دانشگاه، ایجاد یک فضای با نشاط و فعالی است تا دانشجو در این فضا بتواند علاوه بر فراگیری دانش و پژوهش در امور فرهنگی نیز مشارکت بیشتری داشته باشد.

رئیس دانشگاه پیام نور خراسان رضوی درادامه اضافه کرد:امسال جهت توسعه مقاطع تحصیلات تکمیلی متناسب با ظرفیت و نیاز استان در مراکز و واحدهای دارای شاخص های مدنظر آموزش عالی تلاش خواهیم کرد
وی همچنین در خصوص لزوم درامدزایی و خودکفایی مراکز و واحدها خاطر نشان کرد:انتظار داریم در سال جدید به صورت عملیاتی وابستگی درآمد به شهریه کمتر شود و همه واحدها و مراکزها افزایش درآمدهای غیرشهریهای را از راهبردهای اصلی خود قرار خواهند داد، در این زمینه نیز جلساتی در منطقه 9 دانشگاه برگزار و موضوع در حال بررسی است.

دکتر نژادعلی ضمن اینکه دغدغه اصلی دانشگاه را ارتباط با صنعت دانست بیان کرد: ارتباط صنعت و دانشگاه در هر کشوری می تواند تأثیری تعیین کننده در رشد اقتصادی آنجا داشته باشد. امروزه متاسفانه فاصله قابل توجهی بین پتانسیلهای علمی کشور با نیازهای بخش صنعت وجود دارد که باید شکاف موجود با تعامل بیشتر صنایع و مراکز علمی و دانشگاهی پر شود،در حال حاضر به دلیل تحریم ها یک فرصت طلاییبرای این ارتباط وجود دارد که هزینه فرصت آن نیز خود تحریم هاست که داده شده است.
رییس دبیرخانه منطقه نه پیام نور افزود: درسال گذشته با تعاملات خوبی که با مدیران ارشد استانی حاصل شد از یک سو بخش عمده بدهی های مراکز و واحدها در سطح استان تهاتر و پرداخت شد و از سوی دیگر با وفاق حاصل شده ، افزایش رایزنی و نگاه مثبت نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه،نتایج خوبی داشتیم که قانع به آن نیستیم. وی ادامه داد: در همین خصوص امیدواریم در سال ۹۸ با هم افزایی،همدلی و مشارکت فعال دانشجویان و همکاران علمی و اداری شاهد ارتقاء جایگاه دانشگاه در همه ابعاد باشیم. 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ