مراکز و واحد ها
فریمان
به همت انجمن علمی دانشجویی روان شناسی کارگاه علمی مصاحبه تشخیصی در پیام نور فریمان برگزار شد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور:به همت انجمن روانشناسی، کارگاه اموزشی مصاحبه تشخیصی به مدت ۱۶ ساعت در تاریخ ۲ و ۱۶  اردیبهشت ۱۳۹۸ در دانشگاه پیام نور مرکز فریمان با حضور ۳۰ نفر از دانشجویان علاقه مند و عضو انجمن علمی برگزار شد.

 گواهی نامه با امضای ریاست محترم دانشگاه به تمام شرکت کنندگان تقدیم گردید.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ