مراکز و واحد ها
فریمان1000
به همت انجمن علمی دانشجویی روان شناسی کارگاه آموزشی جستجوی مقاله های انگلیسی در پیام نور فریمان برگزار شد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور: کارگاه اموزش جستجوی مقاله و درک مطلب متون انگلیسی به مدت ۴ ساعت در تاریخ ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ در دانشگاه پیام نور مرکز فریمان برگزار شد.

انجمن علمی دانشجویی روان شناسی پیام نور متولی این کارگاه آموزشی از رضایت شرکت کنندگان در این فعالیت فوق برنامه خبر داد و گواهی نامه با امضای ریاست محترم دانشگاه به تمام شرکت کنندگان تقدیم شد.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ