مراکز و واحد ها
مشهد589
در دانشگاه پیام نور مرکز مشهد نشست هم اندیشی دبیران انجمن های علمی با ریاست مرکز مشهد برگزار شد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور :دبیران انجمن علمی دانشجویی دانشگاه پیام نور مرکز مشهد با خانم دکتر ضیائی رئیس مرکز دیدار نمودند.

با توجه به برگزاری انتخابات انجمن علمی در اسفندماه 97 سال گذشته این اولین جلسه دبیران انجمن علمی دانشجویان دانشگاه با ریاست مرکز بود. دراین جلسه 12 دبیر انجمن علمی دانشگاه مشکلات دانشجویی رشته های خود را با ریاست مرکز در میان گذاشتند و تصمیماتی در این خصوص اتخاذ گردید.

گفتنی است مقرر شد یک شنبه آخر هرماه جلسه ای با حضور دبیران انجمن علمی با ریاست مرکز به منظور پی گیری موارد مطرح شده برگزار گردد
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ