مراکز و واحد ها
tvdlhk
بازدید دانشجویان پیام نور از کارخانه های شهرستان فریمان جمعی از دانشجویان دانشگاه پیام نور فریمان از خط تولید ۴ کارخانه در شهرک های صنعتی فریمان بازدید کردند

به گزارش روابط عمومی دانشگاه : مدیر اداره فرهنگی دانشگاه پیام نور فریمان گفت: در این بازدید که با هدف هم افزایی و آشنایی با خط تولید و آزمایشگاه های صنایع و شرکت های تولیدی انجام شد، 20 نفر از دانشجویان ممتاز رشته شیمی این دانشگاه از صنایع فعال در شهرک های صنعتی کاویان و مهتاب فریمان بازدید کردند.

وی افزود: در این بازدید یک روزه که به همت انجمن شیمی و دانش بنیان پیام نور فریمان انجام شد، مدرس گروه شیمی پیام نور فریمان دانشجویان را راهنمایی و همراهی کرد.

صادقی با تشکر از مدیران شهرک های صنعتی با اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی پیام نور گفتامیدواریم در سال رونق تولید شاهد گسترش ارتباط دانشگاه و صنعت در گستره منطقه ای و ملی باشیم. قابل ذکر است این فعالیت از سوی خبرگزاری صدا وسیما بازتاب داشته است.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ