مراکز و واحد ها
فریمان
به همت کانون هلال احمر نشست هم افزایی آسیب های فضای مجازی توسط کانون هلال احمر پیام نور فریمان برگزار شد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور: 22  عضو فعال دانشجویی کانون دانشجویی هلال احمر دانشگاه پیام  نور مرکز فریمان جهت آشنایی اعضای کانون و سایر دانشجویان کارگاه آموزشی فضای مجازی با محوریت آشنایی با قوانین سایبری را برنامه ریزی و برگزار نمود,  اعضای فعال کانون دانشجویان طی 2 ساعت ضمن گرامی داشت هفته جهانی صلیب سرخ و هلال احمر و استماع ریاست جمعیت هلال احمر شهرستان از بیانات سروان افتاده عرب بهره مند شدند.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ