روابط عمومی
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي

روابط عمومی

 

 

نام و نام خانوادگی: امیر حسین بهروز                                                                                                                   
سمت: مدیر روابط عمومی استان

مدرک تحصیلی: مدیریت اجرایی                                                                                                                                                    

 شماره  تماس: 38528522 داخلی333

پست الکترونیک:ah_behrooz@gmail.com

 

 

 

 نام و نام خانوادگی: زهرا اکبری

سمت: کارشناس روابط عمومی

مدرک تحصیلی:  مدیریت ورزشی

شماره تماس : 8-38528522 داخلی333

پست الکترونیک:Pnu.akbari983@gmail.com

 

بيشتر
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما