كوچك يا بزرگ كردن بخش :.

حوزه ریاست دانشگاه

 

 


 

نام و نام خانوادگی: غلامرضا عطا زندی

سمت: مدیر دفتر ریاست

مدرک تحصیلی: مهندسی برق

شماره  تماس: 38543357

پست الکترونیک : atazandi@pnurazavi.ac.irنام و نام خانوادگی:
علی خاکشور

سمت: کارشناس مسئول پشتیبانی دفتر

مدرک تحصیلی: تاریخ تشیع

شماره تماس: 38543357

پست الکترونیک : alikhakshoor47@gmail.com

 


نام و نام خانوادگی: سکینه جدید الاسلام

سمت: کارشناس دفتر ریاست

مدرک تحصیلی: زبان و ادبیات عرب

شماره تماس: 38543357

پست الکترونیک : pajoohesh.pnuq@gmail.com

 

بيشتر